Suomessa koirien tunnistusmerkintää ei ohjaa laki vaan koirakasvatustoiminnan kattojärjestö Kennelliitto.

ISO-standardi on ollut käytössä Euroopassa ja Aasiassa jo vuodesta 1996. Tunnistusmerkintään käytettävissä mikrosiruissa käytetään kahta standardia: 11784 joka kertoo sirun koodirakenteesta ja 11785 joka kertoo sirun toimintaperiaatteen. Käytännössä karkeasti ottaen 11785 standardin mukaan mikrosiru reagoi sirunlukijan lähettämään radiosignaaliin lähettämällä takaisin  lukijaan numerosarjan joka mikrosiruun on ohjelmoitu.

Kennelliitto on ohjeistanut koirien sirutuksesta 1.1.2010 alkaen käytettäväksi vain mikrosiruja joissa ei ole maakoodia. Standardien mukaan sirussa tulee tällöin olla valmistajakoodi. 

Mikrosirun numerosarja on 15 merkkiä pitkä. Kolme ensimmäistä numeroa kertovat valmistajakoodin ja loput numerot ovat kyseisen sirun valmistusnumerosarja. 

Jos mikrosirun numerosarjassa on kolme ensimmäistä numeroa nollia, mikrosirussa  ei ole valmistaja- kuin myöskään maakoodia.