Myydyin tuotteemme Halo-sirunlukija kannattaa tilata suoraan kotiin jaettavaksi XXS-paketilla!

Info-Mikrosirut

Suomessa koirien tunnistusmerkintää on ohjannut koirakasvatustoiminnan kattojärjestö Kennelliitto. Tämä kuitenkin muuttuu uuden lain myötä vuonna 2023. Ruokavirasto tiedottaa asiasta näin:

Uusi velvoite koiran haltijoille Koirien pakollinen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti käynnistyy tammikuussa 2023. Rekisteröintivelvoite koskee kaikkia koiria, myös ennen vuotta 2023 syntyneitä eläimiä. Mikäli koiralla ei vielä ole tunnistusmerkintää (mikrosiru ja tunnistustodistus), koiran haltija voi hankkia koiran tunnistusmerkinnän yksityiseltä toimijalta, esimerkiksi eläinlääkäriltä. Mikäli koiralla on jo toimiva tunnistesiru, uuden sirun asettamista ei vaadita. Kun koira on sirutettu,haltija ilmoittaa koiran tiedot rekisteriin tunnistustodistuksen tietoja apuna käyttäen. Koiran haltijan tulee rekisteröidä koiransa viralliseen koirarekisteriin, vaikka koira olisikin aiemmin rekisteröity johonkin muuhun rekisteriin. Koiran haltijan vastuulla on myös koiran tietojen ylläpito rekisterissä esimerkiksi koiran kuollessa tai kadotessa. Ruokavirasto tulee tiedottamaan ja ohjeistamaan koiran haltijoita tarkemmin vuoden 2022 aikana.Koirien rekisteröintivelvoite perustuu maa- ja metsätalousministeriön asetukseen (aiempi versio 1/2021, päivitetty versio 68/2022). Asetuksella säädetään koirien pakollisesta tunnistusmerkinnästä ja merkinnän määräajoista, tunnistustodistuksesta ja sen sisällöstä, rekisteriin merkitsemisestä ja rekisteritietojen muutoksista ilmoittamisesta sekä mikrosirun asettajan pätevyydestä. Koirarekisteri on viranomaisrekisteri, jonne talletetaan asetuksen 5 § mukaiset tiedot. Viranomaisrekisteriin ei tallenneta koiran sukutaulutietoja tai muita harrastustoimintaan liittyviä tietoja.


MIKROSIRU

ISO-standardi on ollut käytössä Euroopassa ja Aasiassa jo vuodesta 1996. Tunnistusmerkintään käytettävissä mikrosiruissa käytetään kahta standardia: 11784 joka kertoo sirun koodirakenteesta ja 11785 joka kertoo sirun toimintaperiaatteen. Käytännössä karkeasti ottaen 11785 standardin mukaan mikrosiru reagoi sirunlukijan lähettämään radiosignaaliin lähettämällä takaisin  lukijaan numerosarjan joka mikrosiruun on ohjelmoitu.

Kennelliitto on ohjeistanut koirien sirutuksesta 1.1.2010 alkaen käytettäväksi vain mikrosiruja joissa ei ole maakoodia. Standardien mukaan sirussa tulee tällöin olla valmistajakoodi. 

Mikrosirun numerosarja on 15 merkkiä pitkä. Kolme ensimmäistä numeroa kertovat valmistajakoodin ja loput numerot ovat kyseisen sirun valmistusnumerosarja. 

Jos mikrosirun numerosarjassa on kolme ensimmäistä numeroa nollia, mikrosirussa  ei ole valmistaja- kuin myöskään maakoodia.


0 / 0 tuotetta
Lajittele